Integritetspolicy


På Hagestad Touring AB tar vi våra kunders integritet på största allvar. Alla uppgifter som ni lämnar till oss är i tryggt förvar och delas aldrig med någon utomstående part. Dina personuppgifter lagras och behandlas på ett tryggt och säkert sätt och i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning. Du ska känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. 

Syftet är att säkerställa att Hagestad Touring AB hanterar personuppgifter i enlighet med EUs dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation - GDPR). 

Hagestad Touring AB hämtar in personuppgifter från sina kunder via telefon, mail, direkt kontakt eller online-bokning. Kundernas personuppgifter hämtas in för att kunna genomföra avtalade resor. Personuppgifter som samlas in är namn, adress, telefonnummer, e-mailadress för kunden som är fakturamottagare. Andra kunder som berörs av samma bokning hämtas endast namnet in. Personnummer kan i vissa fall behöva hämtas in om det krävs för att kunna genomföra resan, t ex vid längre färjeresor, visumhantering och flygresor. På längre flygresor hämtas även passkopior in för att säkerställa att namn och personnummer blir rätt på flygbiljetten. Dessa återlämnas sedan till kunden under resan. Kunderna kan i vissa fall även lämna uppgifter om sin hälsa, t ex allergier eller sjukdomar som det kan vara bra för Hagestad Touring AB att känna till. Detta hanteras då enbart för att kunna säkerställa att kunden inte utsätts för onödiga risker. Uppgifterna kan delas med leverantör till Hagestad Touring såsom hotell, färjebolag och flygbolag, dock lämnas det aldrig ut mer uppgifter än vad som krävs vid just den berörda resan.

Personuppgifterna ges av kunderna vid bokning via telefon, mail, onlinebokning via hemsidan eller direkt på vårt kontor. Vid gruppresor kan personuppgifterna ges av gruppansvarig. Alla uppgifter lagras i vårt bokningssystem ILT. Kommer uppgifterna in via mail, pappersform eller liknande ska det raderas eller förstöras så fort uppgifterna har kommit in i systemet. 

Personuppgifter som delas med medarbetare under resor ska alltid radera uppgifterna från sin mail efter avslutad resa. Alla listor och pappersdokument som delges medarbetare ska återlämna dessa till kontoret efter resan för radering.

Vi ställer krav på våra leverantörer att de följer GDPRs regelverk.

Skulle Hagestad Touring av någon anledning märka att rutinerna med lagring av personuppgifter brustit anmäls detta till datainspektionen omgående efter upptäckten. 

Kunden har rätt att närsomhelst avsluta sin prenumeration på vårt nyhetsbrev. 

För mer information om GDPR, www.datainspektionen.se.